Carl Sagan

Vissza a könyvajánlóra


A Cornell Egyetem Csillagászati és Űrtudományi Tanszéké-nek David Duncan-profeszszora, valamint Bolygókutatási Intézeté-nek igazgatója, döntő szerepet játszott a Mariner, a Viking és a Voyager útjának előkészítésében. Ezért a munkájáért megkapta a NASAEgyedülálló Tudományos Teljesítményért" érmét; a nemzetközi asztronautikai díjat, a Prix Galabert-t; a NASA-érmet „kiemelkedő társadalmi tevékenységért" (kétszer); valamint az Amerikai Asztronautikai Társaság John F. Kennedy-díját. Tudományos kutatásai hozzásegítettek a Vénusz-on érvényesülő üvegházeffektusnak, a Mars porviharainak, a Titán szénhidrogénködjeinek, az élet eredetének, valamint a Földön kívüli élet kérdéseinek mélyebb megértéséhez. Dr. Sagan elnöke volt az Amerikai Asztronautikai Társaság Bolygókutatási Részlegé-nek, az Amerikai Geofizikai Egyesület Planetológiai Szervezeté-nek, valamint az Amerikai Természettudományok Fejlődését Elősegítő Egyesület Asztronómiai Részlegé-nek. Tizenkét éven át szerkesztette a világ vezető planetológiai folyóiratát, az ICARUS-t. Jelenleg a világ legnagyobb ilyen jellegű szervezetének, a százezer tagot számláló, űrkutatással foglalkozó Planetológiai Társaság-nak az elnöke, továbbá Kiemelkedő Természettudományi Vendég előadó a Kaliforniai Technológiai Intézet Sugárhajtási Laboratóriumá-ban.

Több mint hatszáz tudományos dolgozatán kívül Carl Sagan szerzője, társszerzője vagy szerkesztője több mint húsz könyvnek, köztük a Broca's Brain-nek (Broca agya), a Comet-nek (Üstökös), a Contact-nak (Kapcsolat) és a Dragons of Eden-nek (Az Éden sárkányai), amelyért elnyerte a Pulitzer-díjat. Tőle származik a Pioneer 10 és 11 plakettjainak és a Voyager 1 és 2 csillagközi feljegyzéseinek ötlete, vagyis a magunkról szóló üzenet esetleges Földön kívüli civilizációknak. Az Emmy- és Peabody-díjat nyert COSMOS című televíziós sorozata a legnépszerűbb sorozat az amerikai televízió történetében, 60 országban több mint 250 milió ember látta világszerte. A film ugyancsak COSMOS című könyvváltozata minden idők legnépszerűbb angol nyelvű ismeretterjesztő könyve lett.

Az utóbbi években dr. Sagan kollégáival együtt az atomháború hosszú távon érvényesülő következményeit kutatva felfedezett számos, eddig nem ismert, az emberi civilizációt és fajt veszélyeztető tényezőt. Részben ezért a munkájáért kapta az Amerikai Tudósok Szövetsége, valamint a Fizikusok a Társadalmi Felelősségért közszolgálati díját, továbbá az Amerikai Fizikusok Társaságaközjót szolgáló fizikáért" Szilárd Leó-díját. Dr. Sagant kitüntették még a Felfedezők Klubjá-nak hetvenötödik évfordulójára adott díjával „a felfedezői szellem fejlesztéséért", a Joseph Priestley-díjjal „az emberiség jólétéért végzett kiemelkedő munkásságért", valamint a Honda-díjjal „az emberi civilizáció új korszakáért végzett kutatómunkájáért".

1990


Címek a WEB-en:

Cornel University News
NASA
Scientific American
CNN

Vissza az UNIWARE alapoldalra 2001 február 18. Levél BeR-nek...