Carl Sagan - Az éden sárkányai

Vissza a könyvajánlóra


Ennek a könyvnek az olvasásába az a humán beállítottságú olvasó is bátran belevághat, aki egyébként szent borzalommal vagy lemondó nosztalgiával és egyre halványuló középiskolai emlékekkel gondol századunk mind áttekinthetétlenebbül burjánzó tudományos fejlődésére. Carl Sagan ugyanis, a nemzetközi hírű amerikai csillagász és kozmoszkutató azok közé a ritka természettudósak közé tartozik, akik nemcsak messze túllátnak szaktudományuk keretein, hanem tudásukat élvezetes és érthető formában meg is tudjáík osztani a laikus érdeklődőkkel, mint a rnagyar televíziónézők is meggyőződhettek róla, ha látták A kozmosz című sorozatot.

Mikor és hogyan alakult ki, hogyan működik és mi is voltaképpen az emberi intelligencia? A szerző hatalmas anyagismeret birtokában tekinti át és gondolja végig a tárgy lehetséges összefüggéseit, korántsem laikusként ugyan, mégis távolabbról és ezért merészebben, mint azok a szaktudósok, akiknek kutatásait, kísérleti eredményeit menet közben ismerteti.


BEVEZETÉS - 11
1 / A KOZMIKUS NAPTÁR - 21
2 / GÉNEK ÉS AGYAK - 29
3 / AZ AGY ÉS A SZEKÉR - 65
4 / AZ ÉDEN MINT METAFORA: AZ EMBER EVOLÚCIÓJA - 10-
5 / AZ ÁLLATOK ABSZTRAKCIÓI - 135
6 / MESÉK EGY HOMÁLYOS ÉDENBŐL - 161
7 / BOLONDOK ÉS SZERELMESEK - 195
8 / AZ AGY JÖVŐBENI EVOLÚCIÓJA - 237
9 / SORSUNK A TUDÁS: FÖLDI ÉS FÖLDÖN KÍVÜLI INTELLIGENCIA - 285
A SZERZŐRŐL - 301

Vissza az UNIWARE alapoldalra 2001 február 18. Levél BeR-nek...