Susan A. Greenfield - Utazás az agy körül

Vissza a könyvajánlóra


Susan A. Greenfield SUSAN A. GREENFIELD, az Oxford University gyógyszertanprofesszora, az oxfordi Lincoln College orvoskutatója, valamint a londoni Gresham College fizikaprofesszora, izgalmas kérdések megválaszolására vállalkozott. "Idegenvezetésével" megismerhetjük, mi is ez a rendkívül összetett, képlékeny anyag a fejünkben. Hogyan működik? Mi történik, amikor valamelyik részében zavar keletkezik? Hogyan találják meg célterületüket a hangulatot befolyásoló szerek, a drogok? A szerző felvázolja az agy egyedfejlődését és az evolúció során végbement változásait is.

Ádám György (szerk.): Pszichofiziológia. Gondolat Kiadó, Budapest, 1972.
Ádám György: A megismerés csapdái. Gyorsuló idő. Magvető Könyvkiadó, Budapest, 1987.
Ádám György: Érzékelés, tudat, emlékezés... biológusszemmel. Gondolat Kiadó, Budapest, 1976.
Ádám György és Fehér Ottó (szerk.): Élettan biológusoknak. II. kötet. (Második kiadás) Tankönyvkiadó, Budapest, 1990.
Atkinson, Rita L.-Atkinson, Richard C.-Smith, Edward E.-Bem, Daryl J. (1993): Pszichológia. (Ford.: Bodor Péter, Csibra Gergely, Csontos Anikó, Ehman Bea, Farkas Mária, Kiss Szabolcs, Kovács Ilona, Ná-dasdy Zoltán, Nagy János, Pléh Csaba, Szecskő Tünde és Varga Katalin) Osiris-Századvég, Budapest, 1994.
Bálint Péter (szerk.): Orvosi élettan. 2. kötet. Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1986.
Bereczkei Tamás: A génektől a kultúráig. Szociobiológia és társadalomtudomány. Gondolat Kiadó, Budapest, 1991.
Buzsáki György: Az állatok tanulása. Natura Kiadó, Budapest, 1984.
Calvin, William H.: A gondolkodó agy. Az intelligencia fejlődéstörténete. (Ford.: Csillag András) Kulturtrade Kiadó. Világ-Egyetem sorozat. Budapest, 1997.
Clark, Andy: A megismerés építőkövei. Filozófia, megismeréstudomány és a párhuzamos megosztott feldolgozás. (Ford.: Pléh Csaba) Osiris Kiadó, Budapest, 1996.
Csányi Vilmos: Az állatok tanulása a természetben. Natura Kiadó, Budapest, 1987.
Csányi Vílmos: Etológia. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest, 1994.
Damasio, Antonio R.: Descartes tévedése. Érzelem, értelem és az emberi agy. (Ford.: Pléh Csaba) Megújuló világképek. AduPrint, Budapest, 1996.
Dennett, Daniel C.: Micsoda elmék. A tudatosság megértése felé. (Ford.: Orosz István) Kulturtrade Kiadó. Világ-Egyetem sorozat. Budapest, 1996.
Greenfield, Susan: Megmagyarázzuk az emberi értelmet. (Ford.: Greguss Ferenc) Magyar Könyvklub-Helikon Kiadó, Budapest, 1998.
Halász Péter: Alvás és alvászavarok. Medicina Kiadó, Budapest, 1982. Hámori József: A veszélyeztetett értelem. Az én világom. Kozmosz Könyvek, Budapest, 1988.
Hebb, Donald O.: A pszichológia alapkérdései. (Ford.: Czigler István, Lénárt László, Molnár Péter, Pléh Csaba és Szabó Imre) Gondolat Kiadó, Budapest, 1975.
Katona Ferenc: Az öntudat ébredése. Gondolat Kiadó, Budapest, 1979.
Lipcsey Attila, Szentistványi István és Janka Zoltán: A pszichiátria biológiai alapjai. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1986.
Melzack, Ronald (1977): A fájdalom rejtélye. Gondolat Kiadó, Budapest, 1986.
Neisser, Ulric (1976): Megismerés és valóság. (Ford.: László János) Gondolat Kiadó, Budapest, 1984.
Osmanné Sági Judit és Erdélyi Alisza: Mi a neuropszichológia? Gyorsuló idő. Magvető Kiadó, Budapest, 1982.
Passingham, Richard E.: Az emberré vált főemlős. (Ford.: Garzó Tamás) Gondolat Kiadó, Budapest, 1988.
Péter Ágnes: Neurológia-neuropszichológia. (Negyedik kiadás) Tankönyvkiadó, Budapest, 1991.
Piaget, Jean: Az értelem pszichológiája. (Ford.: Ádám Anikó, Farkas Ildikó és Martonyi Éva) Gondolat Kiadó, Budapest, 1993.
Pléh Csaba (szerk.): Kognitív tudomány. Osiris Kiadó, Láthatatlan Kollégium. Budapest, 1996.
Rose, Steven: A tudatos agy. (Ford.: Hajós Ferenc) Gondolat Kiadó, Budapest, 1983.
Sagan, Carl: Az Éden sárkányai. Tűnődések az emberi intelligencia evolúciójáról. (Ford.: Szilágyi Tibor) Európa Könyvkiadó, Budapest, 1990.
Sagan, Carl és Druyan, Ann: Elfeledett ősök árnyai. Kutatás önmagunk után. (Ford.: Sóskuthy György) Európa Könyvkiadó, Budapest, 1995.
Sigmund, Karl: Az élet játékai. Kalandozás az ökológia, az evolúció és a viselkedés világában. (Ford.: Fejes Erzsébet és Menczel László) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1995.
Tánczos Zsolt: A látás alapfolyamatairól. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1984.
Utazás a koponyánk körül. Tematikus szám az emberi agyról. Tudomány (A Scientific American magyar kiadása) 1992. november.

Vissza az UNIWARE alapoldalra 2000 október 12. Levél BeR-nek...